Хорламны кюнюне Аталыб


Хорламны кюнюне Аталыб
19.04.2019 Хычаман (май) айны 9-у джууукълашыб келгени къадар анга аталгъан къурау ишле аслам бола барадыла.

Бу кюнледе Черкесскени школлары аны бла байламлы бир акцияны башлагъандыла. Хорламны белгиси болуб тургъан байракъ эстафета халда бир школдан бир школгъа кёчюб барлыкъды. Эм ахырында ол хычаман (май) айны 8-де патриотлукъгъа юретиуню шахарда аралыгъына къайтыб келликди. 

Арттотур (апрель) айны 9-да ол акцияны аллын башлаб, Хорламны байрагъын Черкесскени 19-чу номерли гимназиясына бердиле. Шахарны арасында Джигитлени аллеясына анга аталгъан къууанчха уллу, гитче да кёб адам джыйылгъан эди. Уллу Ата джурт къазауатны ветераны Павел Иванович Ивашков быллай ишле ёсюб келген джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиуде бюгюнлюкде бютюн да уллу магъанасы болгъанын айтды. Андан сора да Черкесск шахарны мэрини къуллугъун толтургъан Баскаев Алексей эмда башхала митингде ветеранны оюмун джакълаб сёлешдиле.

Бу тукъум акция къралны кёб шахарында ашхы адет болуб турады. Бизде биринчи кере этедиле аны. Ол иш Джигитлени аллеясында башланнганы иги ышаннга саналгъанын да чертдиле алайда.

Ол кюн, къууанч митингде, Хорламны байрагъын, башында айтханыбызча, школла бир-бирине бериб барлыкъдыла. Алайда 19-чу номерли гимназияны байракъ элтиучю къаууму - аскер кийимли джашчыкъла бла къызчыкъла - аны къууанч халда алыб, ёрге тутуб, окъуу заведениелерине алыб кетдиле. Кортежни ызындан байкерле да тизилиб бара эдиле. Уллу Хорламны кюнюне атаб энтда кёб тюрлю джарыкълыкъ иш бардырлыкъды ара шахарны джаш тёлюсю.Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий